UWAGA. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane "ciasteczka"). Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy tutaj.

"Z pamiętnika obywatela gorszego sortu"

Dzień siedemnasty (12.04.2016)

Mściwy Bóg

Każdą zbrodnię, każdy ludzki występek można usprawiedliwić trzema słowami: "Bóg tak chciał". Tymczasem bez względu na to czy ktoś wierzy w Boga czy nie, to wszystkiemu winny jest człowiek, który w imię siły wyższej czyni wiele zła.

Kościół uczy nas, że Bóg jest czystą miłością i miłosierdziem, a życie ludzkie najwyższą wartością. Tymczasem Biblia, zwana także Pismem Świętym, uważana za księgę natchnioną przez Boga, poddaje w wątpliwość tę tezę. Na stronach Biblii doliczono się ponad dwa miliony czterysta tysięcy uśmierceń dokonanych bezpośrednio przez Boga na jego rozkaz lub za jego przyzwoleniem i pomocą. Powody dla których Bóg karał śmiercią niejednokrotnie były bardzo błahe. Oto kilka przykładów, które ze względu na rozległość zagadnienia nie są podane chronologicznie.

Nie oddał kasy

Niejaki Ananiasz sprzedał ziemię i cały swój dobytek, ale zamiast oddać wszystko kościołowi, część pieniędzy schował. Święty Piotr wyczuł tę niegodziwość i wziął Ananiasza na spytki. Sprawa się wydała. Piotr skwitował to słowami: „Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu”, jakby Bogu pieniądz był niezbędny do istnienia. Koniec końców Ananiasz padł martwy. Trzy godziny później przyszła do Piotra żona niegodziwca, Safira i wysłuchawszy biadoleń, że jej mąż oszukał Boga, też po chwili nie żyła. (Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, Ananiasz i Safira).

Jak wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę!

Zapalili nie ten ogień co trzeba

Nadab i Abihu byli braćmi. „Ofiarowali przed Panem ogień inny niż był nakazany” no i tym sposobem sobie nagrabili. „Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Panem.” (Stary Testament, Księga Kapłańska, Śmierć Nadaba i Abihu).

Bo nie oddał płaszcza

Akan był chciwy i nie posłuchał Boga. Zamiast oddać złoto, srebro i płaszcz, to zakopał wszystko w ziemi. Natomiast Jozue, który nieco wcześniej rozmawiał z Bogiem, otrzymał polecenie, aby wykończyć każdego, kto sprzeciwi się woli Pana. Tak więc, Jozue najpierw zabrał cały majątek Akana razem z jego żonami i córkami, potem namówił swoich kumpli i ukamieniowali gościa, a na koniec spalili. (Stary Testament, Księga Jozuego, Przestępstwo i ukamieniowanie Akana).

I znowu kasa była przyczyną Bożego gniewu.

Napadnij i okradnij

Kolejna historia jest dość dziwna, gdyż Bóg zezwolił Jozuemu, aby napadł na miasto Aj, spalił je, a w zamian mógł okraść jego mieszkańców ze wszystkiego co mieli. Żeby było jeszcze dziwniej, to Jozue nie walczył honorowo, gdyż przygotował zasadzkę. Historia ta kończy się nader optymistycznie: „Ogółem poległych tego dnia, mężczyzn i kobiet, było dwanaście tysięcy, czyli wszyscy mieszkańcy Aj” a do tego „bydło i łupy z tego miasta rozdzielili między siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu”. (Stary Testament, Księga Jozuego, Zasadzka na Aj i zajęcie miasta).

No i fajnie…

Bo zbierał chrust

Pewnemu facetowi było zimno, więc postanowił zebrać trochę chrustu. Pech chciał, że to było święto i należało odpoczywać. Jeszcze większy pech, że dostrzegli go bogobojni. Schwytali gościa i trzymali pod strażą nie bardzo wiedząc co z nim zrobić. I znowu natchnął ich Bóg mówiąc: „Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować”. (Stary Testament, Księga Liczb, Naruszenie Szabatu).

Miły Bogu Dawid

Dawid był ulubieńcem Boga, gdyż jak mówi Pismo Święte „Dawid czynił to co słuszne w oczach Pana i nie zaniedbał niczego co mu nakazał w ciągu całego swego życia”. Cóż więc Dawid uczynił takiego wspaniałego? O tym, że zabił Goliata, to niemal każdy wie. Poza tym wysłał do piachu 200 Filistynów i obciął im napletki, bo to było warunkiem, aby ożenił się z córką króla (1 Sm 18, 27-28). Potem wraz ze zbrojnymi przekierował na łono Abrahama 22.000 Aramejczyków, a pozostałych łaskawie wziął na niewolników. Natomiast „Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim , co ten zamierzył” (2 Sm 8, 5-6). Jakby tego było mało to dołożył do tego 18.000 Edomitów (2 Sm 8, 13-14) i znowu uwziął się na tych biednych Aramejczyków – „Dawid zabił im siedemset zaprzęgowych koni i czterdzieści tysięcy jeźdźców” (2 Sm 10, 12-18). Przyszła jednak chwila, kiedy Bóg wkurzył się także na Dawida, bo ten zabił Chetytę Uriasza, gdyż zapragnął sobie poswawolić z żoną owego Chetyty. Dawid ukorzył się Bogiem i dzięki temu uratował życie, ale… „Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. (…) W siódmym dniu dziecko zmarło.” (Stary Testament, 2 Księga Samuela).

Modlitwa czyni cuda

Niezła Jatka miała miejsce w Dolinie Safety. Niejaki Asa miał trzysta tysięcy żołnierzy, a jego adwersarz około miliona. Asa pomodlił się, a w zamian za szczerą modlitwę Bóg pomógł wybić milion ludzi. (Stary Testament, 2 Księga Kronik, Asa tępi bałwochwalstwo).

Śmierć prosto z nieba

Do tępienia żywotów ludzkich, Bóg używał także wysłanników z Niebios. „Tejże samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami” (2 Krl 19, 35).

Bóg z szatanem robią sobie jaja z Hioba

Innym razem Bóg dogadał się z szatanem i postanowili wystawić na próbę Hioba, który uchodził za prawego i bogobojnego męża. Chcieli sprawdzić, czy jak Bóg zabierze mu wszystko co ma, to czy również będzie taki bogobojny. No i zabrał mu majątek oraz zabił dziesięciu synów. Co na to Hiob? „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione”. Trzeba przyznać, że facet miał nerwy ze stali! (Stary Testament, Księga Hioba, Hiob traci bogactwa).

pomóż budować wielkie oko

Powyższe przykłady to tylko wyimek z miłosierdzia bożego zapisanego przede wszystkim w Starym Testamencie. Gdyby tworzenie Bibli, było kontynuowane do dziś, to podobnych opowieści byłoby zapewne… ho, ho, ho, a może jeszcze więcej.


(Kontynuacja "Pamiętnika..." nastąpi, jeśli czytelnicy sobie tego zażyczą udostępniając i lajkując lub nie nastąpi, jeśli czytelnicy sobie tego nie zażyczą, nie udostępniając i nie lajkując. Poddaje to pod głosowanie :) Podpisano: Obywatel sortu drugiego

Zobacz wszystkie dni Z pamiętnika obywatela gorszego sortu

Zobacz epopeję narodową z czasów IV RP Pan Jarosław

Zobacz blog dla kobiet... czyli męski punkt widzenia

męski punkt widzenia